August Happenings

August         5: Tu B'Av
August  20-21: Rosh Chodesh Elul
Coming in September

September         7: Labor Day
September       12: Selichot
September  19-20: Rosh hashanah
September       21: Fast of Gedaliah
September       22: Start of Fall
September       27: Erev Yom Kippur - Kol Nidre
September       28: Yom Kippur

Go back to the top of the page